Home      Dračia hlava Malá - 2200 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Dračí hrebeň je dlhý hrebeňový úsek vybiehajúci z masívu Vysokej, od ktorej je oddelený Dračím sedlom. Hrebeň predeľuje Zlomiskovú dolinu a tým oddeľuje od seba Dračiu dolinku na JZ strane a Kotlinku pod Dračím sedlom, korú vytvára spolu s Ošarpancami. Hrebeň končí v Zlomiskovej bránke, ktorá od neho oddeľuje Zlomiskovú vežu. Najvýraznejší útvar hrebeňa je Dračia hlava, ktorá pozostáva z dvoch vrcholov - S vrchol tzv. Veľká Dračia hlava a J vrchol tzv. Malá Dračia hlava. Rozdeľuje ich Štrbina Dračej hlavy. JZ stena Malej dračej hlavy, ktorá sa vypína nad Dračou dolinkou poskytuje pekné lezenie v kútoch a platniach a je pomerne vyhľadávaná. Staršie technické cesty majú RP priestupy.

Prístup pod JZ stenu. Od Popradského plesa cez potok chodníkom do Zlomiskovej doliny až na hornú terasu. Odtiaľ zo Z brehu ľadového potoka hneď doľava chodníčkom v kosodrevine popod Zlomiskovú vežu traverzujeme terasu až do ústia Dračej dolinky. Chodníkom hore a v doline popod Zlomiskovú vežu a Dračí hrebeň doprava k stene.

Zostup:

Zostup: Z Malej dračej hlavy hrebeňom do Zlomiskovej bránky (III), z bránky ľahko na obe strany, alebo zlanením na stranu Zlomiskovej doliny (slučka) asi 50 metrov.