Home      Dračí štít - 2523 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Najvyšší štít bočného hrebeňa vybiehajúceho z Vysokej na JV. Oddeľuje Rumanovu dolinku od kotlinky pod Dračím sedlom v závere Zlomísk. Od Vysokej ho oddeľuje Vyšné Dračie sedlo. Má dva vrcholy JV - vyšší Veľký Dr. štít a SZ nižší Malý Dr.štít. Medzi nimi je Vyšný Dračí zárez. V smere k Ošarpancom sú ďalej Prostredný Dračí zárez a výrazné vyvýšeniny. Veľký Dr. zub kde kulminuje J - pilier, rozdeľuje stenu na JZ a horolezcami viac vyhľadávanú 350m J stenu. Hrebeň pokračuje Nižným Dračím zárezom, Malým Dračím zubom, Vyšnou štrbinou pod Ihlou a výraznou vežičkou - Ihlou v Dračom, Nižnou štrbinou pod Ihlou a ďalej celý masív končí v Dračej kôpke oddelenej od Ošarpancov Dračou štrbinou. Na Dračí štít vedú len horolezecké výstupy. Najviac vyhľadávaný J pilier je populárny pre svoju expozíciu a pevnú skalu, ktorou sa mimochodom vyznačuje celá J stena a neprávom zostala trochu v tieni populárnych Ošarpancov. V roku 2005 pribudli nové výstupy.

Prístup pod J stenu: Pozri prístup pod Ošarpance, pokračujeme ďalej okolo Z steny ošarpancov obídením ich ľavého prahu priamo pod J steny Dračieho štítu. Aj v lete často snehové pole pod stenou. Od Ošarpancov asi 15 min.

Zostup:

Zostup do kotlinky pod Dračím sedlom: Hrebeňom k hlavnému najvyššiemu JV vrcholu. Pod vrcholom traverz na strane Rumanovej dolinky do štrbiny medzi SZ a JV vrcholom smerom k Vysokej. Z tejto štrbiny strmo nadol komínom (III,25m) na lávku bežiacu vodorovne do J žlabu Horného Dračieho sedla. Neschádzame žlabom, ale pokračujeme vodorovne veľkou lávkou Vysokej cez jej JZ rebro až do JZ rokliny. Ňou dole na Dračie sedlo a dole do kotlinky pod Dračím sedlom.(1 hod.I-II)