Home      Čierny štít - 2434 m
Výber steny / Face selection:    SE  
Popis:

Pekná čierna skalná pyramída v hlavnom hrebeni V.T. Na S vysiela hrebeň cez Čierne sedlá na Kolový štít, na JZ hrebeň cez Papirusovú štrbinu a Čierne veže do Stolarczykového sedla a na Baranie rohy. V hrebeň tvorí široký trávnatý chrbát, ktorý oddeľuje Malú Zmrzlú dolinu od Veľkej Zmrzlej doliny. Vyhľadávaná je JV stena s pevnou skalou.

Zostup:

Zostup do Veľkej Zmrzlej doliny ( I ), 1 hod. Z vrcholu ostrým hrebeňom na V smerom k predvrcholu. Z neho doľava po páse do SV úbočia a po krátkom zostupe späť na V hrebeň. Najprv dosť strmo nadol (miestami chodník a mužíci) na horný koniec sutinového chrbta vo V hrebeni. Chrbtom, nižšie v jeho pravej časti nadol, až vidíme vpravo v JV úbočí ostrú nápadnú vežičku. Po trávnatom páse smerom k vežičke (exponované) potom späť v opačnom smere doterajšieho zostupu pod JV stenu. Nakoniec strmou, lámavou rínou dolu na sutinovisko pod stenou. K Zelenému plesu asi 1 hod. 15 min.