Home      Čertova veža - 2565 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Trojvrcholová Čertova veža sa nachádza v juhovýchodnej vetve hrebeňa Gerlachovského štítu. Čertova veža spadá nad prostrednú terasu Velickej doliny krásnou asi 500 metrov vysokou východnou stenou. Sprava ju ohraničuje Krčmárov žľab a zľava Velický žľab. Stena vrcholí v oblej vežičke markantného pravého SV rebra. Nad sedielkom za vežičkou pokračuje asi 100 m. vodorovný úsek rebra, končiaci na strednom hrote trojzubého vrcholu. Stena poskytuje pekné exponované a neobvykle dlhé letné i zimné výstupy.
Prístup k V stene: Od Sliezskeho domu turistickou značkou smerujúcou na Poľský hrebeň, do prostrednej časti Velickej doliny na svah pred Dlhým plesom. Doľava po tráve a balvanoch pod stenu. (1 hod.)

Zostup:

Zostup z vrcholu Čertovej veže: Z prostredného vrcholu dole na JZ smerom ku Gerlachovskému kotlu plochým rebrom asi 25 metrov, potom vpravo dole okolo ostréh bloku do širokého skalného žľabu. Ním dole niekoľko desiatok metrov na konci pravou stranou na sedielko v rebre (Sedielko nad kotlom ), kde prechádza turistický výstup na Gerlach 15 min. (CH - I). Odtiaľ chodníkom na stranu Velickej doliny dole k Velickej próbe a Sliezskemu domu. Pozri opis pri Gerlachovskom štíte. Z ciest v pravej časti steny, ktoré končia na lávke , alebo križujú lávku tzv. Paryského cestu - traverz celého masívu Gerlachu (č.2 na foto) je možné ľahko zostúpiť k Velickej próbe (I-II). Paryského cesta vrcholí asi v 3/4 SV rebra Čertovej veže a je priechodná i na stranu Krčmárového žľabu.