Home      Capia veža Malá - 2315 m
Výber steny / Face selection:  
Popis:

Malá a Veľká Capia veža tvoria nad Mengusovskou dolinou jeden celok spojený cestami vo Východnej stene. Sú zakončením hrebeňa Bášt, ktorý začína Patriou a končí v Baštovom sedle pre Hlinskou vežou. Malá Capia veža je oddelená od Zadnej Bašty Vyšným Baštovým sedlom a od Veľkej Capej veže ju oddeľuje Capia štrbina. Vyššie Veľká Capia veža má dva vrcholy Južný a Severný. Severný vrchol spadá hrebeňom (II) do Baštového sedla. V stena Capích veží je asi 350 metrov vysoká, má v hornej časti trávnato-skalný charakter, a tak poskytuje možnosti hlavne na zimné lezenie. SV stena je asi 250 metrov vysoká, lámavejšia a od V steny oddelená markantným pilierom. Západné steny Capích veží nad Mlynickou dolinou majú menej strmý charakter. Prístup pod Capie veže - podobne ako u Zadnej Bašty : Od Popradského plesa modrou značkou do Mengusovskej doliny, smerom na Hincove plesá. Pod začiatkom prudkého stúpania, kde začínajú serpentíny, odbočíme zo značky doľava a pokračujeme vyšliapaným chodníčkom do Satanovej dolinky. Sutinovým svahom pod V stenu. Pod SV stenu pokračujeme doprava, popod najnižší výbežok pravého piliera, za ktorým sa dvíha suť smerom do ústia žľabu spadajúceho z Baštového sedla. Suťou pod SV stenu. (1 a 3/4 hod.)

Výstupy na Malú Capiu vežu su popísané pod V stenou Veľkej Capej veže.