Home      Bielovodská veža Prostredná - 1860 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Vo východnom hrebeni Veľkého Mlynára, ktorý končí nad Bielovodskou dolinou impozantou V stenou Mlynárika je hrebeň Bielovodských veží. V smere k Mlynárovi je prvou nasledujúcou vežou Bielovodská veža, od ktorej je Prostredná Bielovodská veža oddelená Nižnou Bielovodskou štrbinou. Od Západnej Bielovodskej veže je oddelená štrbinou Bielovodských veží. Asi 100m vysoká južná stena Prostrednej Bielovodskej veže spadá do hornej časti Bielovodského žľabu, zatiaľ čo jej S stena má výšku asi 280m a vypína sa nad rozdvojením Mlynárikového (zľava) a Mlynárkineho žľabu (sprava). Stena sa skladá z dvoch výrazných prahov. Dolnú časť tvorí trávnato-skalná ostroha, kde je miestami lámavý terén, ktorý je ohraničený prahmi spomínaných žľabov. Nad ňou sa vypína asi 180m vysoká skalná stena, tvorená najmä nevýrazným pilierom, v pravej časti steny ubieha viditeľné vhĺbenie. V Z hrebeni veže sú tri skalné okná. Stena je predurčená predovšetkým na zimné lezenie
Názvoslovie oblasti.
Prístup pod S stenu: Ako na Poľanu pod Vysokou pozri popis Bielovodskej doliny. Na úrovni Rovienkovej doliny ešte pred poľanou prekročíme potok Bielej vody v najpríhodnejšom mieste - najlepšie ponižej miesta vtoku Rovienkového potoka do Bielej vody. Lesom, sutinou a balvanmi do ústia Mlynárikovho žľabu. Žľabom pod stenu (II). V zime sneh a často ľadové prahy. (Pozri zostup - prístup opačným smerom). Mlynárikov žlab oddeľuje od Mlynárovho žľabu SV rebro s Mlynárovou vežou. Nakoľko má žľab prahy, v zime je to často nebezpečný lavinózny terén.
Za spracovanie ciest v stene ďakujeme Vilovi Jakubcovi.

Zostup:

Zostup:
1. Cez Mlynárikov žľab - najjednoduchšie: Z vrcholu veže do Nižnej Bielovodskej štrbiny - je zostup (na S strane - lávkami a komínom ) dosť ťažký (IV). Najlepšie teda zlanením do štrbiny. 0dtiaľ ešte zlanením hornej časti Mlynárikoveho žlabu a trávnato skalným terénom do trávnatého kotlíka do ktorého spadajú obe ramená Mlynárikoveho žľabu, potom samotným žľabom asi 200 m až ku kolmému komínovitému výšvihu. Nad ním šikmo vpravo strmým žliabkom a odtiaľ šikmo vľavo po platniach a strmých trávach na trávnik pod výšvihom. (I, alebo z výšvihu je možné i zlaniť cca 25m - skoby po ľavej strane). Z trávnika dole, trochu sprava po ľahkých trávach na zvýrazňujúci sa chrbát. Ľavou stranou po náznakoch chodníka pomedzi kosodrevinu, limby a jarabinu ideme až do miesta kde sa naľavo objavuje strmé trávnaté úbočie, ktoré spadá do hlbokého Mlynárikoveho žľabu. Potom strmými trávami a 30m po strmých platniach, najprv vľavo potom vpravo (II), alebo zlanením trochu doľava (50 a 15m) do Mlynárikového žľabu už pod mokrým prahom. Žlabom dole a cez neho do lesa zasahujúceho najvyššie. Lesom šikmo vpravo dole k Bielej vode, oproti Východnej stene Mlynárika. V zime sneh a ľad, pozor na lavinózne podmienky ! (Celkom 1,5 hod.)