Home      Baranie rohy - 2536 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Baranie rohy sú mohutným rozložitým štítom známym svojou širokou vrcholovou galériou. Jeho dva vrcholy JV (vyšší) a SZ sa týčia na začiatku postrannej rázsochy smerujúcej k Lomnickému štítu a rozdeľuje ich Barania Škára. Oba vrcholy ležia už mimo hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Od Vyšnej Baranej Strážnice v hlavnom hrebeni ho oddeľuje Barania priehyba a od Spišskéhe štítu Baranie sedlo, ľahko priechodné zo strany Kotliny piatich spišských plies i zo strany Veľkej Zmrzlej doliny. Poskytuje zaujímavé možnosti letných i zimných horolezeckých výstupov. V lete je vyhľadávaná najmä JZ a J stena.
Prístup pod J a JZ stenu: Turistickým chodníkom z Hrebienka na Téryho chatu v Malej Studenej doline. Od chaty znateľným chodníčkom okolo Prostredného Spišského plesa doprava smerom na sutinový kužel pod Baraním sedlom. Z kužela traverzujeme doľava pod J a JZ stenu Baraních rohov. Prístup od Brnčalovej chaty pod V zrázy - pozri Vyšná Barania Strážnica.

Poznámka: V staršej sprievodcovskej literatúre: AP I diel, je na fotografii III/3 chybne znázornených niekoľko výstupov v J a JZ stene (31, 32, 33, 34). Omyly sú prevzaté i do sprievodcu od F. Kroutila. Tieto výstupy v skutočnosti vedú nie južnou ale JZ stenou. Bližšie podrobnosti WHP/20. Mylne značené výstupy (? - pozri obrázok steny ) majú pravdepodobne prelezy, ovšem podrobnosti sú neznáme.

Zostup:

Zostup do Baranieho sedla: nesledujeme hrebeň ale zo sutinového plató pod hrebeňom doprava a dole pretraverzujeme niekoľko žlabov a rebier až do Baranieho sedla, v zime sneh (I), 20 min. Priamo hrebeňom - viac skalné lezenie i v zime, obchádzajúc ťažšie skalné hrby (miestami II) 20 min.