Home      Barania strážnica Vyšná - 2500 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Vyšná Barania strážnica je styčným bodom bočnej rázsochy, ktorá od Baraních Rohov zabieha až k Lomnickému štítu. Jej zaujímavá východná 150 metrová stena tvorí uzáver Veľkej Zmrzlej doliny týčiac sa nad Baraňou kotlinou. Štít je oddelený od Čiernych veží Stolarczykovým sedlom, od Nižnej Baranej strážnice sedlom Baraních strážnic a od Baraních Rohov Baraňou priehybou. V stena, ktorú lezecky objavili pavúci až v roku 1967 sa dočkala v 70 rokoch ďalších priestupov a dnes poskytuje 5 zaujímavých výstupov cez jej previsy a platne.
Prístup k V stene: od Brnčalovej chaty do Veľkej Zmrzlej doliny smerom na Baranie sedlo, pod svahom vedúcim k sedlu doprava do Baranej kotliny pod stenu.

Zostup:

Zostup: Najjednoduchší zostup do Veľkej Zmrzlej doliny - doprava do Stolarczykového sedla a z neho šikmou rampou vedúcou pod Čiernými vežami do Baranej kotliny (II). Je možné taktiež vystúpiť až na Baranie rohy cez Baraniu priehybu, ťažšie miesta obchádzame zľava. Z Baraních rohov do Baranieho sedla (čiastočne II).