Home site  Vysok - 2560 m
Routes:

1. Západné Rumanovo sedlo (II) 1h.  N    
2. Ľavý komín (V,A0,ľad 90st) 8h.  N   Topo  
3. Stenou ľavého piliera (V+) 13h.  N   Topo  
4. Kordysova cesta (III-IV) 4h.   N    
5. Stanislawského cesta (dole IV,od kotla V) 5-6h.   N    
6. Variant z kotla (V) 4h.   N    
7. Prostriedkom steny (V, miesta VI) 5-7h.   N    
8.Kianičkov variant (V+,A2) prvovýstup 24h.  N   Topo  
9.Pravou časťou steny (V-VI) 5-7h.  N    
10. Štrbina pod Ťažkým štítom (II-III) 1h.   N