Home site  Pust vee - 1900 m  Other useful info 
Routes:

1. Zadná Pustá veža-Depresia (V) 3h.  N    
2. Osudová hra (M4+, A0) 8h.  N   Topo  
3. Pilier (IV,V) 1,5h.  N    
4. Tieň Pokánia (M6,A0) 9h.  N   Topo  
5. Temné sily nad nami (M7-) 9h.  N   Topo