Home site  Oplov vea - 2250 m
Routes:

1. Ľavé rebro (IV) 1h.  N    
2. Prostriedkom (VI) 3h.  N    
3. J pilier (IV) 1,5h.  N    
4. Platňami (V) 3h.  N   Topo  
5. Biely pás (VI) 4h.  N   Topo  
6. Kútom (V) 3h.  N   Topo  
7. Komín (IV-V) 3h.  N