Home site  Kolov tt - 2418 m
Routes:

1. Vhĺbenie ľavá časť steny (miest. IV) 2h.  N    
2. Ľavý pilier-Ľavá veža (VI) 2h.  N   Topo  
3. Korosadowicz-Mogilnicki (IV-V) 2h.  N    
4. Birkenmajerové pokusy (VI) 2,5h.  N   Topo  
5. Direttissima Prostredná veža (V+,A4) 8h.  N   Topo  
6. Stredom Šádek-Zlatník (V,V+) 11(3)h.  N   Topo  
7. Glejdura-Hyžný (V,A2) 7h.  N   Topo  
8. Direttisima Pravej veže (V+A2, RP8) 5h.  N   Topo  
9. Pravým vhĺbením (II-III) 1,5h.  N