Home site  Kaac Mnch - 2190 m
Routes:

1. Filek-Piotrowski (IV) 4h.   N    
2. SV rebro (V) 4h.   N    
3. Zásnuby (M6/6+ pôv. V, A1) 13h.  N   Topo  
4. Danielova cesta (V+, A1 voľne VII, M7+) 16h.  N   Topo  
5. Superdiretisima (VI+/VII- /M7-/,1x A2 ) 32h.  N   Topo  
6. Ľavým zárezom (VI) 6h.  N    
7. Diretisima (V-, A2) 14h.  N   Topo  
8. Komínom "100" (V,A2, voľne VII/VII+)   N   Topo  
9. Pravým komínom (V) 5h.  N   Topo  
10. Ľavá hrana Pravej veže (V, A1-RP M7) 12h.  N   Topo  
11. Cesta cez škáru (V+, A2 voľne VII- ) 12h.  N   Topo  
12. Ľavou časťou Pravej veže (V-, A2) 15h.   N   Topo  
13. Stredom Pravej veže (V+, A0, OS V+ ) 10h.  N   Topo  
14. Pravou časťou Pravej veže (V, A2) 17h.   N   Topo  
15. Hranou, A. Belica (IV) 2h.  N    
16. SZ stenou Pravej veže (V+)   N    
17. Sawického depresia (IV) 3h.  N    
18. Cesta zárezom (V-, A2) 7h.   N   Topo  
19. Glejdura-Krnáč (V+, A3)  N    
20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h.  N   Topo  
21. Ľavý komín (IV+) 5h.  N   Topo  
22. Prostredný komín ( IV+) 4h.   N   Topo  
23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h.  N   Topo  
24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h.   N   Topo  
25. Belica-Porvazník (V) 4h.   N   Topo  
26. Kopold - Revol ( V-VI, 1x VII) 5h.  N    
27. Rebrom steny (II-III) 4h.  N    
28. Žolík (M6+) 5h.  N   Topo