Home site  Baranie rohy - 2536 m
Routes:

1. Bocek - Ondrová - Puškáš JZ stena (IV-V) 4 h.   N    
2. Ľavý pilier JZ na hlavný vrchol (IV) 2 h.  N    
3. Šádkova cesta JZ (IV) 2 h.  N   Topo  
4. Ľavá depresia JZ - Lukeš - Sysel (IV) 2 h.  N   Topo  
5. Krzykara - Janota JZ (V-) 2 h.  N   Topo  
6. Narovnanie pravej depresie - Blahout ..(V) 3 h.   N    
7. Pravá depresia JZ steny - Heckel..(IV-V) 3 h.   N    
8. Pravou časťou JZ steny, Kutta - Rada (V-VI) 3,5 h.  N    
9. Baraní rebrík (III) 2 h.  N    
10. Petríková cesta J stena (V, A1) 3 h.   N   Topo  
11. Prvé krôčky (V+/A1, RP 6+) 5,5 h.  N   Topo  
12. Stredným žlabom J steny (V) 3,5 h.   N    
13. Pravým žlabom J steny (II-III) 1,5 h.  N