Úvodná stránka  Ľady Vysokých Tatier  ·  Icefalls of High Tatras -  Home site 
Výber doliny
Selection of valley


Výber ľadopádu
Selection of icefall


Popis
Description

38c - Štrbavý hrebeň
Ledy v Štrbavom hrebeni se nachází ve Velké Studené dolině v masívu Slavkovského štítu ve výšce cca 1400 – 1500 m. (Pri pohľade zdola v ľavej vetve Kráľovského žľabu)

Popoluška
Nejvíce vlevo od přístupového žlebu. Je nutné dojít pod skály a traversovat 50m vlevo mezi nimi a kosodřevinou. Štand na ledové polici (pod vámi zbudou kratší lehké ledíky ve žlebu) u stromu vpravo od ledu, poté přesně 25m ledu ke slaňovacímu stromku (staré smyčky, takže led byl již vícekrát lezen), pokud chcete lepší štand výše, potřebujete lano 60m nebo dvojité. Obtížnost ledu dle varianty WI 2 – WI 3.

Kráľovnin závoj
Postupujeme žlebem výše a vlevo máme led přecházející nahoře v lehčí kaskády, celkem 25 – 30m délky. Byl nejhůře nateklý ze jmenovaných ledů, ale stále lezitelný. Štand nahoře ve skále nebo v boku za kosovku. Obtížnost WI 3-4.

Široký ľad
Obrovská ledová masa, která uzavírá žleb kousek výše nad Bočním ledem. Šířka cca 15-20m, možnost lezení pro více družstev. Led je velmi vhodný pro nácvik. Štand je nejlepší v ledu na horním plochém úseku, pro štand ve skále je nutné delší lano, v kosovce vpravo nevhodné. Led je možné po vylezení obejít kosovkou vpravo zpět pod nástup. V ledu je možné najít různě dlouhé a obtížné cesty, WI 2 – WI 3. Délka ledu do 20m.

Ľady Kráľovnin závoj a Popoluška sú uverejnené spolu v samostatnej sekcii
Popisy ľadov a foto zaslal Michal Kleslo a Tomáš Lapka HO TATRAN Havířov

Klasifikácia Ľadov

Objektívna náročnosť I - VII

I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.
II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.
III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.
IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.
V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.
VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.
VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.
2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.
3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.
4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.
5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.
6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.
7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.
8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu.