Úvodná stránka  Ľady Vysokých Tatier  ·  Icefalls of High Tatras -  Home site 
Výber doliny
Selection of valley


Výber ľadopádu
Selection of icefall


Popis
Description

28 - Ľady pod Svišťovkou
Slúžia na nácvik lezenia. V ľadoch pod Svišťovkou však pri návšteve francúzskych lezcov vo februári 2000 vyliezli Ch. Moulin a Manu Pellissier zvislý ciageľ za I/6 poeticky nazvaný Poďme sa milovať do kukurice.

Prvý ľad pod Svišťovkou
Hneď po výstupe z lesa smerom na Brnčalovu chatu sú vo svahu Svišťovky 2 ľady. Ak je málo snehu býva vyľadnený aj prístup k ľadom. Vľavo je ľadový žliabok do 65 st., I/2, po 55m je inštalovaný zlaňák (obr. šipka vľavo). Vpravo sú dve kaskády ľadu nad sebou do 80 st., každá cca 20-25m, I / 3, po druhej dĺžke novo inštalovaný zlaňák na 60m až pod ľad, vyššie je staré stanovište zo skôb. Medzi dĺžkami je nutné štandovať na šrúbach, alebo abalakových hodinách.

Druhý ľad pod Svišťovkou
Málo lezený ľad cca 40m, hore osadený pevný zlaňovací štand,II / 3-4. do 90st.

Tretí ľad pod Svišťovkou
Populárne ľady, neďaleko chaty, dolná dĺžka 15-20m,WI: I/2, 70 st.,horná dĺžka 15m, I/3, do 85 st. Medzi dĺžkami sú dva štandy z 2 borhákov, nad hornou dĺžkou nový štand na pravej strane. Z neho jedno zlanenie až dole 60m (lano 2x 60).
Popisy ľadov a foto zaslal Michal Kleslo PAMIR7000, upravil www.tatry.nfo.sk

Klasifikácia Ľadov

Objektívna náročnosť I - VII

I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.
II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.
III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.
IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.
V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.
VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.
VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.
2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.
3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.
4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.
5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.
6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.
7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.
8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu.