Úvodná stránka  Ľady Vysokých Tatier  ·  Icefalls of High Tatras -  Home site 
Výber doliny
Selection of valley


Výber ľadopádu
Selection of icefall


Popis
Description

1 - Secret ice (Skrytý ľad), II/WI-4 podľa vyľadnenia, 40m,
Tisovky, Bielovodská dolina,vyliezol József Himer a spol.na začiatku roku 2010

Opis od prvovýstupcu: Ľad pod súčasným názvom "Skrytý ľad", nachádzajúci sa v Bielovodskej doline, má pôvodné pomenovanie "Secret ice "WI 4, ktoré dostal po prvom prelezení.Stalo sa to ešte na začiatku roku 2010, keď som po sólo výstupe Mrozeka naďabil na spomínaný ľad. Ešte sme sa v ten deň vrátili k ľadu a liezli sme možné cesty, v dvoch lezeckých smeroch sme natrafili na obtiažnosť WI 4. Večer som urobil topo a napísal všetky informácie do kroniky turistickej ubytovne, nachádzajúcej sa pri vstupe do doliny. Mysliac si, že neskôr tieto informácie sa preberú z tejto kroniky. O tomto ľade nevedel ani vtedajší správca chaty, Paľo a nebol spomenutý ani v lezeckom sprievodcovi. Ja som ešte v tento rok na dlhšie odcestoval do Kanady a nemal som prehľad o udalostiach. O niečo neskôr sa k ľadu dostal český pár po našich stopách. Jeden člen dvojice utrpel úraz a my sme ho zniesli, kým prišla Horská služba. Oni tento ľad pomenovali Skrytým ľadom. Žiaľ, neskôr sa vymenil aj správca chaty a darmo sme hľadali kroniku, stratila sa.

Ďalší Opis: Najlepší prístup je od Mrozekovho ladopádu -traverz doľava k Adinmu úsmevu popod skalné prahy cca 10 min k výraznemu žľabu pod ľad, skrytý v lese. Z cesty ho nie je vidieť. Klasifikácia je tvrdšia pri nedotečení ľadu. Ľadopád má 40 m. Skladá sa z 3 častí. Prvá časť náročná,stredná časť je mierne položená cca za 2, hore dolez medzi stromy, kde je smyčka a majlonka.

Aktuálnejšie foto od J. Himera:
Foto 1 z lezenia
Foto 2 z lezenia
Foto 3 z lezenia

Report web James

Klasifikácia Ľadov

Objektívna náročnosť I - VII

I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.
II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.
III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.
IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.
V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.
VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.
VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.
2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.
3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.
4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.
5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.
6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.
7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.
8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu.