Home site  High Tatras - Bielovodsk�� dolina     Photogallery of the valley 
Hotové štíty
Processed peaks

Batizovský štít
Bielovodská veža Prostredná
Galéria Ganku
Ganek Veľký
Javorová veža Predná
Javorová veža Prostredná
Javorová veža Veľká
Javorová veža Zadná
Javorový štít Malý
Kačací Mních
Mlynár Malý
Mlynárik
Pustá stráž
Pusté veže
Rohový hrebeň
Rumanov štít
Rysy
Veža Železnej brány
Vysoká
Žabí vrch Javorový
Železný štít Východný

Subvalleys & folds:

Bielovodská dolina
Žabia Bielovodská dolina
Ťažká /Spádová dolina
Kačacia dolina
Litvorová dolina
Svišťová dolina
Rovienky

(For the moment in SK language only) Bielovodská dolina je jednou z najväčších i najkrajších dolín na S strane slovenskej časti Vysokých Tatier. V dolnej časti je lesnatá, kým horná časť sa rozvetvuje do menších dolín, doliniek a odnoží, ktoré tvoria v závere doliny jeden obrovský a úchvatný skalný amfiteáter. Sú to Žabia dolina Bielovodská, Česká dolina so Spádovou dolinkou, Kačacia dolina s Gerlachovskými spádmi a Litvorovou kotlinou, Svišťová dolina a Rovienková dolina. Z poľskej strany Tatier jej vetvami sú : Dolina Rybiego Potoku (dolina Rybieho potoka) a Dolina Roztoki (Roztocká dolina). Nad Bielovodskou dolinou a jej odnožami sa vypínajú štíty: Mlynár, Rysy, Vysoká, Ganek, Rumanov štít, Zlobivá, Popradský Ľadový štít, Batizovský štít, Zadný Gerlach, Východná Vysoká, Svišťový štít, Malý Javorový štít, Javorinská Široká a mnohé iné. Dnom Bielovodskej doliny preteká horská riečka Biela voda, ktorá je súčasne aj štátnou hranicou medzi Poľskom a Slovenskom. V ústí doliny je osada Lysá Poľana, kde je hraničný priechod do Poľska. V strednej časti doliny, na rozsiahlej Bielovodskej poľane stojí horáreň TANAPu V hornej časti doliny, vpravo od Poľany pod Vysokou, neveľkej horskej lúky na ľavom brehu Bielej vody je horolezecké táborisko pre organizovaných horolezcov. (Potrebný súhlas TANAPu). Prístup: Z Javoriny (alebo Lysej Poľany, konečná zastávka autobusov) modro zn., vozovou cestou do Bielovodskej doliny k lesovni TANAPu a ďalej dolinou na poľanu pod Vysokou k horolezeckému táborisku (3 a 1/4 hod.).