Home site  High Tatras - Tichá dolina   
Hotové štíty
Processed peaks


Subvalleys & folds:

Tichá dolina

(For the moment in SK language only) Tichá dolina je najzápadnejšou dolinou Vysokých Tatier, oddeľuje Vysoké Tatry od Západných Tatier. Súčasne je aj jednou z najdlhších tatranských dolín, meria asi 16 km. Nemá však ešte charakter vysokohorských dolín, i ked' zapôsobí svojou mohutnostou, členitosťou a divokosťou starých lesných porastov. V Tichej doline sú lesy zničené lavínami, vetrom, ohňom i kôrovcom. Východiskom túr do Tichej doliny je turistická osada Podbanské (940 m), ležiace na pravom brehu Belej, vznikajúcej spojením Tichej vody a Kôprového potoka. Pri ich sútoku je lesovňa TANAPu. Tichou dolinou vedie značkovaná lesná cesta. Z nej v hornej časti doliny odbočuje značkovaný chodník cez Tomanovu dolinu do Tomanovho sedla, ktoré oddeľuje skupinu Červených vrchov od ostatnej časti Západných Tatier. Ďalšia značkovaná odbočka vedie chodníkom na Kasprový vrch (slovensko - poľská št. hranica, na vrchole stanica lanovky). Z Tichej doliny vedie značkovaný chodník cez sedlo Závory do Kôprovej doliny. Zo Závor je značkovaný prístup do Hladkého sedla a do Ľaliového sedla, ktorým sa na západe začína hlavný hrebeň Vysokých Tatier.