Úvodná stránka  Vysoké Tatry - Javorov�� dolina   
Spracované štíty:


Dolinky a kotlinky:

Javorová dolina
Ľadová/Suchá dolinka
Zadná javorová dolina
Čierna Javorová/Kolová dolina

Javorová dolina patrí medzi veľké tatranské doliny na severnej,slovenskej strane Vysokých Tatier. Je 7 km dlhá, rozvetvená a otvorená na SZ a S. Na Z od Bielovodskej doliny (s odnožami) ju delí hrebeň Javorových veží a masív Širokej. Na J a V ju delí od južných dolín hlavný hrebeň Vysokých Tatier a na S ju ohraničuje Z časť Belanských Tatier. V dolnej a strednej časti je lesnatá. Horná časť doliny sa nazýva Zadná dolina Javorová. Do Javorovej doliny ústi viacero väčších-menších odnoží a dolín, a to: dolinka Javorinka, Zelená dolinka Javorová, Žabia dolinka Javorová, Suchá dolina, Čierna Javorová dolina, Kolová dolina a Zadné Meďodoly. Nad dolinou sa dvíhajú tieto hlavné štíty: Široká, Malý Javorový štít, Javorový štít, Ostrý štít, Široká veža, Malý Ľadový štít a Ľadový štít. Javorovou dolinou preteká horský potok Javorinka a vedie ňou zelene zn. chodník. Prístup: Z Javoriny zelene zn. vozovou cestou k rázcestiu modrej zn. (1/2 hod., v blízkosti lesovňa TANAPu) a ďalej zelenou zn. do doliny (2,5 hod. až 3,5 hod.).