Úvodná stránka  Vysoké Tatry - Bielovodsk dolina     Fotogaléria doliny 
Spracované štíty:


Dolinky a kotlinky:

Bielovodská dolina
Žabia Bielovodská dolina
Ťažká /Spádová dolina
Kačacia dolina
Litvorová dolina
Svišťová dolina
Rovienky

Bielovodská dolina je jednou z najväčších i najkrajších dolín na S strane slovenskej časti Vysokých Tatier. V dolnej časti je lesnatá, kým horná časť sa rozvetvuje do menších dolín, doliniek a odnoží, ktoré tvoria v závere doliny jeden obrovský a úchvatný skalný amfiteáter. Sú to Žabia dolina Bielovodská, Česká dolina so Spádovou dolinkou, Kačacia dolina s Gerlachovskými spádmi a Litvorovou kotlinou, Svišťová dolina a Rovienková dolina. Z poľskej strany Tatier jej vetvami sú : Dolina Rybiego Potoku (dolina Rybieho potoka) a Dolina Roztoki (Roztocká dolina). Nad Bielovodskou dolinou a jej odnožami sa vypínajú štíty: Mlynár, Rysy, Vysoká, Ganek, Rumanov štít, Zlobivá, Popradský Ľadový štít, Batizovský štít, Zadný Gerlach, Východná Vysoká, Svišťový štít, Malý Javorový štít, Javorinská Široká a mnohé iné. Dnom Bielovodskej doliny preteká horská riečka Biela voda, ktorá je súčasne aj štátnou hranicou medzi Poľskom a Slovenskom. V ústí doliny je osada Lysá Poľana, kde je hraničný priechod do Poľska. V strednej časti doliny, na rozsiahlej Bielovodskej poľane stojí horáreň TANAPu V hornej časti doliny, vpravo od Poľany pod Vysokou, neveľkej horskej lúky na ľavom brehu Bielej vody je horolezecké táborisko pre organizovaných horolezcov. (Potrebný súhlas TANAPu). Prístup: Z Javoriny (alebo Lysej Poľany, konečná zastávka autobusov) modro zn., vozovou cestou do Bielovodskej doliny k lesovni TANAPu a ďalej dolinou na poľanu pod Vysokou k horolezeckému táborisku (3 a 1/4 hod.).