Úvodná stránka  Vysoké Tatry - Važecká dolina   
Spracované štíty:


Dolinky a kotlinky:

Dolina Suchej vody
Zadný Handel
Predný Handel-Krivánsky žlab

Važecká dolina sa rozprestiera na JV od vrcholu Kriváňa. Má jednu odnož, dolinu Suchej vody. Važeckú dolinu bez jej odnože ohraničuje od V južný hrebeň Krátkej, takzvaný Jamský hrebeň - Jamské veže, Krátka veža a Jamská kopa, ktorou sa hrebeň vo svojej skalnatej časti končí. Potom nasledujú trávnaté splazy JZ ramena Sedielkovej kopy. Severnú časť doliny ohraničuje Krátka, Špára a Rameno Kriváňa. Západné ohraničenie doliny vytvára Kriváň so svojím SV hrebeňom a J hrebeňom, Daxnerovým sedlom a Malým Kriváňom, ktorý sa zvažuje pozvoľným, neskôr širokým chrbtom Nad Pavlovou až do pásma lesov. Važecká dolina prebieha od severu spod Špáry smerom na juh cez Zadný Handel, Predný Handel a poľanu pod Babou. Pod jej najdolnejšou časťou sa nachádzajú Jamy. Rozkladajú sa medzi Veľkým Zlomiskovým potokom a Pavlovou. Je to nejednoliata terasa s hrbmi a jamami porastená lesom a kosodrevinou. Važecká dolina po Predný Handel meria približne 2,5 kilometra. Nižšie sa dolina rozširuje a stráca sklon. Odtiaľ smeruje na JV. V dolnej časti doliny je priestranná pozdĺžna poľana - Predný Handel, (1600 m.), v prostrednej časti je druhá tzv. Zadný Handel, (1850 m.). V hornej, už zúženej časti doliny, medzi Jamským hrebeňom, Špárou, Kriváňom a Malým Kriváňom, už nad skalno-sutinovým valom sa rozprestiera Krivánsky kotol, do ktorého spadajú mohutné východné zrázy Kriváňa. V Krivánskom kotle sa nachádza smerom na JZ Malé Krivánske pliesko. Nad ním je štyristo metrov dlhé Krivánske Zelené pleso. V najdolnejšej časti Važeckej doliny, JV od jej ústia, leží Jamské pleso. Cez Važeckú dolinu tečie Veľký Zlomiskový potok. Vodu čerpá z Krivánskeho Zeleného plesa. Prístup do doliny je červenou značkou od Štrbského plesa a ďalej modrou vedúcou na Kriváň. Tento chodník sa dotýka Važeckej doliny. V samotnej doline turistický chodník nie je.