42. Psycho-vertikal (VI+,A3) 15h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

42. Psycho-vertikal (VI+,A3) 15h.
Sólo: P. Jackovič, 27.12.2001 a 3.1.2002
Cesta líniou bývalej cesty na pamiatku J. Oficialskiego, ktorá zanikla zosuvom steny.