3. Pre pokoj duše (VIII-) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

3. Pre pokoj duše (VIII-) 2h.
P. Packo, M.Packo 4.9.1991
2.RP Sysel a spol. ?
3.RP?: S.Gaik, M. Michalek, (4,5+,3,7+) 27.7.1995

Veľmi pekná cesta v pevnej skale, dobre odistená.