6. Prostriedkom veže - západ (VI-, A0)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

6. Prostriedkom veže - západ (VI-, A0)
J. Kalafút a 2 spolulezci, 7. 7. 1980
2 výstup: M. Mikula, V. Šoltés, júl 1983.

V mieste kde veža, zabieha do sutiny najnižšie sa tiahne doľava markantný kút. Ním na stanovište a potom popod previsy doprava asi 10 m. Ďalej cez previs na lávku prichádzajúcu zľava. Z lávky mierne doľava hore pod stienku so širokou špárou. Ňou na prvú vežičku. Z nej na druhú vežičku a po jej pravej hrane na stanovište. Ďalej platňou na trávnatú policu z ktorej širokou špárou až ku šikmej platni pod štítovou stenou s dvomi paralelnými špárami. Na platni stanovište. Z neho traverzujeme doprava a obídeme tak štítovú stienku. Po pravej hrane veže na vrchol veže.
Variant vrcholovou stienkou vpravo: V+

Fototopo cesty

Foto z cesty 1
Foto z cesty 2
Foto z cesty 3
Foto z cesty 4