5. Tupa Blada (V+, M6-) 6h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

5. Tupa Blada (V+, M6-) 6h.
A. Paszczak, P. Strzelecki, M. Wilanowski, 9. 3. 2004.

Cesta v súčasnosti často lezená a populárna, pekné mixové lezenie, s jedným ťažším miestom (previslá vežička).