2. Pilierik Muminków (II-III,1m.IV) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Pilierik Muminków (II-III,1miesto IV) 3h.
Alicja a Artur Paszczak, 16. 3.2004.

Nie ťažká krátka línia vhodná na popoludnie.