1. Ľavá časť A.+ M. Pronobis (IV,A1,A2)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Ľavá časť A.+ M. Pronobis (IV,A1,A2)
Andrzej a Marek Pronobis, 19.V.2007, cca 150m.

Fototopo