10. Pravý pilier (V) 4h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

10. Pravý pilier (V) 4h.
T. Bernadzikiewicz, T. Pawlowski, 15. 8. 1932.
A. Puškáš 11. 10. 1949
1. zima: J.Červinka-V. Šmida, J. Mlezák - Z Studnička, 8. 3.1960

Nástup cestou č.8. Z nej odbočíme chrakteristickým zárezom smero k k Plškovmu komínu. Pokračujeme doprava k pilieru až na výhodný stupeň v pilieri. (miestami V) Sem je možné dôjsť jednoduchšie a bez ťažkostí roklinou cesty č.8. Chrbtom piliera až sa stane previsnutým. Tu šikmo doľav ahore pod výrazný previs s dvom odštiepenými balvanami, cez previs do jaskynky (IV), a z nej krátkym previslým komínikom na ľahký terén. Ďalej asi 90 m po chrrbte až k miestu kde pilier zaniká v stene. Hladké platne nad nami obídeme doprava šikmým komínikom s kývavými skalami do trávnato - skalného žlabu. Žlabom ďalej doprava na ľahký terén a ním na prostredný vrchol.