2. Žlabom (V, zima WI 3/3+,70 st. ) 4-6h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Žlabom (V, zima WI 3/3+, 65-70 st. ) 4-6h.
J. Hanasiewicz, A. Mróz, M. Popko, 17. 4. 1963
J. Klamerus, T Czarski, 16. 2. 1976 (opis)
Free sólo: M. Kapusta,18.3. 1982

Žľab vedie medzi ľavým rebrom a ľavým pilierom steny. V lete rozbité. Typický zimný výstup. Priamo žľabom cez štyri ľadové prahy (v dobrých podmienkach 15, 8, 6,45 metrov) Klasifikácia ľadu 3/3+, sneh 70 stupňov.