1. SV rebro (IV) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. SV rebro (IV) 2h.
J. Staszel, august 1944.

Rebro vrcholí v Kope nad Váhou a ohraničuje zľava výstup do sedla Váha. Sprava od rebra je výrazný žľab, ktorým vedie cesta č.2.