15. Cvaniga-Mečiar ?
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

15. Cvaniga-Mečiar? a ostatné varianty.
L. Cvaniga, F. Mečiar, 1 polovica 80 rokov.
Cesta vedie v stene v pravej časti, vpravo od koryta, podľa konzultácie s L. Cvanigom cestu ani nemáme uvádzať, takže len kvôli úplnosti. Bližšie podrobnosti nemáme.

Ostatné menej významné varianty - vodorovné priestupy rampami a varianty nástupu na pravý pilier zo žlabu neuvádzame, ich obtiažnosť je uvedená na obrázku štítu.