14. Pravý pilier (IV-V) 9h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

14. Pravý pilier (IV-VI, podľa vrcholového variantu) 6 - 9h.
R. Hale, L. Januszewicz, W. H. Paryski, 23. 8. 1937; z Nižného Rumanovho priechodu, pilierom, až na Vyšný Rumanov priechod,
J. Szumski — J. Wozniak, 17. 8. 1947, prvý výstup celým pilierom, spodnú časť šli cez Birkenmajerov žliabok.

Nastúpiť na pravý pilier Rumanovho štítu možno v zásade tromi spôsobmi. Alebo Birkenmajerovým žliabkom (V) 3 hod., alebo Delovou rúrou, alebo Swierzovým žľabom. V sedielku, kde sa tieto tri žľaby zbiehajú, vystupujeme šikmo vľavo hore trávnato-skalnatou stienkou na ostrie piliera, pri jeho prvej vežičke. Ostrím resp. hranou 150 m hore, II-III až na veľkú vežu - Rumanovho mnícha. (2 hod.) Za ňou je sedielko, tzv. Nižný Rumanov priechod. Možno ním vytraverzovať v prípade potreby vľavo, ako i vpravo rôznymi kombináciami. Pôvodnou hranou-ostrím ďalej 25 metrov hore, potom šikmo doprava hore a traverz vľavo cez naklonenú platňu pod stienkou, k začiatku krátkej zvislej trhliny (vpravo od hrany piliera). Trhlinou hore cez zaklínené bloky (III), potom skalnato-trávnatým terénom napravo od piliera, dlhší čas hore, a ďalej na sedielko v hrane piliera. Znova ďalej dlhší čas až pod strmý výšvih. šikmo doprava na vodorovnú lávku. Z nej exponovaný traverz (rozlámané) doprava. Hore do strmej ríny a ňou v hore do sedielka pod štítovou stenou - Vyšný Rumanov priechod.(II-III) 2,5 hod. Odtiaľ možno ustupovať v prípade potreby rôznymi kombináciami ciest doprava i doľava. Z Vyšného Rumanovho priechodu ďalej buď niektorým štítovým variantom, alebo tak ako pri prvom priestupe celého piliera -zakončenie Dorawského cestou (Prostredný pilier) na vrchol (IV) 1,15 hod.