5. Pavúčí úsmev (V+,A2)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

5. Pavúčí úsmev (V+,A2)
L.Cvaniga, Haluška prvá pol. 80 rokov.
Ľavou časťou okolo Orolínovej cesty. Nákres prekreslený len podľa pomerne chatrnej starej skice.