1. Ľavý pilier a varianty (IV) 4-7h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. Ľavý pilier a varianty (IV) 4-7h.
B.Chvwašciňski, W.Stanislawski, J. Wojsnisz, 2. 8.1929
1a. Ľahším variantom zprava
S. Bernadzikiewicz, A. Kenar, Z. Korosadowicz, J. Ustupski 17. 7.1930
Zima: J. Červinka, V. Snášel 18. 2.1956

Nástup spočiatku šikmo doprava po rampe a trávnatej lávke na naklonenú trávnatú plošinu (30m.) Z nej po trávnato skalnatom úbočí prechádzajúcom postupne v novú lávku (35 m) a po nej (drolivé) neustále doľava. Nakoniec cez III stienku po 35 m na hranu ľavého piliera. Pilier tu tvorí stenu, v jej hornej časti je výrazný komín. Cez veľké balvany 40 m hore do sedielka tesne pri ľavom okraji piliera. Prvolezci liezli ďalej bližšie k stredu piliera na terasu pod ďalším výšvihom piliera. Variant 1a (ľahšie ) vedie ďalej zo sedielka dole a v zrázoch piliera nad Korytom Zlobivej. Obchádzame zľava vežičku po trávnato skalných stupňoch pod kolmú stienku. Prekonáme ju po pravej strane na už spomínanú terasu pod výšvihom. Po pravej strane výšvihu cez voľné balvany, tvoriace rímsu, 8 m šikmo hore na plošinu. Od nej vedie priamo hore trochu previslý žliabok. V jeho pravej stienke kolmo hore až pod previs. Tu doľava na dno žliabku, v ktorom je malý previs. Žliabok prechádza do komínku, ktorý náhle končí v kolmých platniach. Meter pred koncom komínku doľava obkročíme hladké rebierko (IV) - na trávnatú plošinu. Odtiaľ v 8 m komínku cez 2 kolmé stupne hore, ďalej cez stienku komínku do suťového výklenku. Teraz cez ohromné balvany 10 m šikmo doľava na hranu rebierka a pozdĺž nej na trávníček pod 3. veľkým výšvihom piliera. Výšvih obcházíme vľavo komínkom tesne za hranou rebra (III). Ľahkým, trávnato skalným terénom šikmo doľava 35 m až na hranu piliera. Po hrane (alebo v ľavom úbočí) 50 m hore. Nasleduje 90 m pozdĺž hrany 4. výšvihu piliera. Stienkou výšvihu 12 m hore (III) na trávnaté miesto a tu cez 5 m (IV) stienku na rozsiahlu plošinu, ktorú tvorí veľká platňa. Nad plošinou je 5.výšvih. Z pravého okraja plošinky stienkou výšvihu priamo hore až pod previs. Pod ním 3-4 m vodor. doľava cez platňu. (skvelé chyty, bez stupov) a na stupeň (nad nami je výklenok). Od stupňa cez 2 stienky šikmo doprava k odštiepenému balvanu. Pomocou neho hore na okraj platne (III) a cez ňu a šikmo doľava pod previslú stienku jedinej vežičky v rebre. Pod previsem doprava. a mierne dole do štrbiny za vežičkou.sestupem do štrbiny za vežičkou. Stojíme pod stenou JV vrcholu. Vyzerá nedobytne. Zo štrbiny v ľavom úbočí výšvihu 25 m trochu doprava hor až na trávu. Odtiaľ najprv trhlinami, potom komínom (50 m) priamo hore až k miestu, kde skaly nad nami tvoria ohromné hladké previsy a vpravo vidíme strmú členitú platňu. Tu cez kolmú stienku s bielou trojcípou škvrnou doľava (IV), potom cez hranu piliera do steny obrátenej k Zlobivej (k JV). Stenou 30 m mierne doľava až k skalnému hranolu, oprenému o stenu. Odtiaľ krátkou trhlinou a po zdolaní ťažšieho prerušenia komínkovitým pokračovaním (IV) na terasu tesne pod vrcholom. Ľahko hore na JV vrchol.