7. Cermanova cesta (V-VI) 5h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

7. Cermanova cesta (V-VI) 5h.
K. Cerman, V. Mašková, 31. 7. 1951.
Cesta je vlastne významným variantom Korosadowiczovej cesty, keď pôvodne do nej v hornej časti traverzovala cez vežičku spomínanú v diretisime, Po páde celej vežičky je cesta prerušená a je možné cestu ukončiť skôr prechodom doprava tzv. Kuttovým variantom.

Variant Kuttov - ústupový (III).
7a F. Kutta, R. Rada, leto 1954
Spod najťažších úsekov Cermanovej cesty je možné pretraverzovať doprava do Korosadowiczovj cesty a ňou ďalej.