1. V rebro (III) 4h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

1. V rebro (III) 4h.
G a R. Komarnickí, 6. 8. 1911.
Výstup v zimných podmienkach: V. Karoušek, B. Nemec, 15. 4. 1952, prevažne skalný, sneh, tráva.

Z rokliny pod V svahmi Žltej steny miernou rampou doľava na ploché sedielko vo východnom rebre nad Malou Žltou stenou. Rebro sa tu začína vežičkou podobnou kohútiemu hrebienku. Rebrom hore s obchádzaním ťažších úsekov. (Pozn. Nástupová rampa slúži na zostup napr. z Malej žltej steny)