5. Limbovec cesty č.5.-8.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

5. Limbovec - Prvá veža Západného piliera Prednej Ostrvy
Terén s cestami skalkárskeho charakteru s výbornou žulou a viac ako 20 ročnou históriou.
Preistili v roku 2008 R. Staruch v spolupráci s M. Balážom (Embim) a s A. Suchým.
Nasledujúci popis a informácie sú najmä od Rada Starucha:
Pozri aj fototopo Limbovca.

Južne od pravej veže Galérie Ostrvy pokračuje za Hetinaczovým žľabom skalný prah v masíve Prednej Ostrvy. V ľavej časti je skalný prah kolmý a prechádza do položenej pravej časti. Nad skalným prahom je masív Prednej Ostrvy plný skalných rebier a žľabov. Západné svahy Prednej Ostrvy sa nazývajú Limbovec (Ide skôr o lesom porastený hrebeň pod Ostrvou pozn.). Južné svahy Prednej Ostrvy – Stadlo a Smrekovec. Zdroj: Podrobný plán Vysokých Tatier podľa Joe Hlaváčka. Vežu na začiatku západného rebra Prednej Ostrvy sa ujal názov Limbovec

Cesty na Limbovci:

História: Lezenie na Limbovci má dlhú históriu, o čom svedčia staré skoby, slučky a kliny v stene a na stromoch pod stenou.Prvé zaznamenané lezecké aktivity boli v tejto časti Prednej Ostvy v 60. rokoch, vznikli tu cesty č. 1. a 2. lezcami A. Hetinacz, I. Gálfy a I. Urbanovič. Podľa Jana Horvátha sa na veži liezlo koncom 80 rokov. Cestu s terajším názvom "Skákal pes" liezol odspodu S. Poláček a to priamym variantom cez previs. Po vylomení "kľúčového istenia o strom v 90 r." sa neskôr cesta liezla TR. Aj iné línie boli vylezené skôr, ale aktuálne bez záznamov o preleze.

Po viacerých návštevách Limbovca sme preliezli niektoré skôr lezené cesty a spravili niečo nové. Cesty sme robili zdola. Nové cesty sú istenie nitmi, občas pomôže čok alebo frend. Zo štandov je možné zlaniť.

5. Skákal pes 8+, S2, (Cesta je v línií, ktorú preliezol S. Poláček, s vlastným postupovým istením koniec 80r., informácia od J. Horvátha ale bez ďalších podrobností). Popis cesty:
1. dĺžka R. Staruch , A. Suchý 5/2008, 8-, 30m, 2. dĺžka R. Staruch, P. Köteleš, M. Červienka 2016 8+, 20m

6. Limbovec 9-, S1-2, 70m, Popis cesty:
M. Baláž, R. Staruch, A. Suchý 2008
V 1. dĺžke je to technické lezenie po nevýraznom pilieri, 2. dĺžka spoločný nástup špárou s cestou 2 a 3 a po 4m odbočiť vpravo na pilier

7. Roky radosti 8+, S1, 70m, Popis cesty:
R. Gelle, R. Staruch leto 2012
1. dĺžka je lezenie systémom špár a rajbasov na štand nad previsom, 2. dĺžka sa po 8m napája do cesty č. 6

8. Špára 7,A2, Popis cesty:
Cesta pravdepodobne lezená skôr, v 6/2008 ju preliezli A. Suchý, F. Zavacký. Aktuálne je v kľúčovom mieste pridaný nit (J.Horváth) a stále čaká na voľný prelez.

Projekty Medzi cestami 7 a 8 a napravo od cesty 4 sú navŕtané línie nitov (J. Horváth), o ktorých obtiažnosti a preleze nie sú informácie

Prístup: Zo Symbolického cintorína pod Galériu Ostrvy, ďalej popod Strednú a Pravú vežu až do Hetinaczovho žlabu. Ním cca 30m až ku fixu na pravej strane(dva nity plochá slučka, cca 5m) na pravej strane, ktorý vedie pod stenu. Zostup je zlanením z fixu.

Pár fotiek z Limbovca: