4. Tatarkova cesta (V+/A2, free 7+)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

4. Tatarkova cesta (V+/A2 free 7+)
J. Jurečka, V.Tatarka, 26. 10. 1985
Cesta na prvú Vežu v Prednej Ostrve - pravou časťou veže.

V ceste doplnené štandy a varianty S. Filkor, P. Köteleš, R. Staruch, leto 2016, 7+, SR2
Dĺžky:
1.dl. Doplnená o nástup sprava (nákres) 6, R1-2, 30m
2.dl. Po prelezení previsu stenou sprava po nitoch, (pôvodne kútom s kosovkou) 7+, S2, 15m
3.dl. Previs obliezť sprava 6, R1, 40m
Variant 4a: línia odistená nitmi J. Horváthom, z 2. štandu naliezť priamo do previsu a prechod do špáry vľavo, nasleduje platňa s líniou nitov, pekné lezenie. 7+, S2, 40m