18. Kurczab - SZ stena (V-) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

18. Kurczabova cesta - SZ stena (V-) 3,5 h.
A. Chojnacki, J. Kurczab, 21. 9. 1960
Zima: W. Jedlinski, K. J. Rusiecki, 21. 4. 1968, 5h.

Variantom v strednej časti: J. Bilski, W. Cywiński, 22. 8. 1992, V.
Z police rímsami doľava (IV), kútikom šikmo doprava až na koniec (IV) a priamo hladkou platňou na veľkú policu (V).

Popis cesty: SZ stena vysoká asi 180 m sa vypína nad žľabom smerujúcim do Bielovodskej doliny z Vyšného Skorušieho sedla. Sedlo ju ohraničuje sprava a sedielko pod S pilierom zľava. V najnižšej časti SZ steny je 5 metrov vysoký pás previsnutých skál, ktoré prekonávame v najpríhodnejšom mieste, niekoľko metrov vpravo od stredu steny.