16. Severný pilier (VI) 3h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

16. Severný pilier (VI) 4h.
P. Misuriewicz, B. Uchmanski, 4. 9.1960
Zima: Irena Gellner, J. Skorek, 16.4.1971

S pilier rozdeľuje SV stenu SZ vrcholu od SZ steny otočenej k žľabu spadajúceho z Vyšného skorušieho sedla. Nástup je zo spomínaného sedielka pri prístupe pod steny (Pozri opis štítu). V zime je charakter výstupu skôr skalný. Klasifikácia je pravdepodobne skôr VI, A0.