13. Depresia Korosadowicz (V) 4h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

13. Depresia - Korosadowiczova cesta (V) 4h.
Z. Koroszadowicz, J.W. Žulawski, 26.7.1935
Zima: J. Mostowski, M. Popko 14.3. 1960

Cesta vedie komínovitou depresiou do štrbiny v Malom Mlynári, ktorá rozdeľuje SV stenu na dva vrcholy Malého Mlynára. Vhĺbenie sa dole stráca v platniach. Prístup k ceste ako pri výstupe pod SV stenu z Malého Mlynárovho žľabu. Potom traverzujeme rampami smerom k Vyšnému Skorušiemu sedlu, ale nie až k sedielku. Vstup do skál je vpravo od dna skalnej depresie kde do nej sprava vchádzajú trávnaté poličky. Nimi vľavo (IV) na veľkú plošinu v depresii. Z nej stienkami hore 20 m. (IV) na ďalšiu plošinu. Z nej mierne vľavo hore 50 metrov trávnato - skalným terénom na plošinu v zalomení steny. Z nej exponovaný 10 m. traverz vľavo za hranu steny na výhodný stupeň. Hore trhlinou 5 m. (V) potom šikmo vpravo na stupeň. Doprava platňovitou rímsou do depresie a jej ľavou stienkou 8 m. hore. Ďalej vľavo, spustiac sa trochu dole a nakoniec hore 2 m. (V-) na trávnatý balkónik. Z neho 4 m. vpravo na platňu a hore 10 m. vytláčajúcou stenou (V) pod previs. Odtiaľ krok vpravo na ľahký terén a ním do trávnatého kotla v depresii. Nad kotlom stráca depresia sklon a vytvára hlboký komín. Jeho dnom až po strmý výšvih komína, tu po jeho ľavej strane niekoľko dĺžok a na jeho konci s odchýlením doprava na ľahký trávnato-skalný terén. Týmto, alebo priamo na JV hlavný vrchol, alebo do štrbiny medzi vrcholmi a hrebeňom doľava na vrchol. Exponovaná pekná cesta v pevnej skale.