12. Gdanski komin (VI-) 5h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

12. Gdanski komin (VI-) 5h.
M. Czachor, W. Otreba, 2. 8. 1978
2. priestup T. Karolczak, Z. Wach (variantom bodkovaná línia)

Cesta vedie pravou časťou pravého piliera komínom a okolo výrazného komína sprava a predstavuje napriamenie cesty Koroszadowiczovou depresiou.