8. Direttissima (VI, A4, RP 8-)
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

8. Direttissima (VI, A4, RP 8- )
E. Chrobak, A. Heinrich, A. Mróz, L. Saduš 3.-5. 9. 1964
Zima: T. Gibinski, J. Kukuczka, Z. Wach 3.-6. 1. 1972
1. čs. leto: A. Belica, I. Koller, P. Košík 10.-11. 8. 1972
1. čs. zima: Z. Drlík, M. Pelc 23.-25. 2. 1974.
1. RP. (8 -) M. Heuger istený A. Vítkovou , 16. a 19.8 1993, kľúčová dĺžka je veľká strecha pod vrcholom.
1. sólo zima: M. Heuger, 17.-19. 1. 1997
2. RP. Poľskí lezci (udávajú klasifikáciu 9-)
2. slovenský voľný priestup - (FL), D. Kuráň, M. Peťo, 22. 8. 2010 (udávajú klasifikáciu prvej technickej dĺžky ako 7+, a nasledovnej ako najťažšej dĺžky za 8-/8.)