8. Szpor - žlabom (I, miesto III) 2h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

8. Szpor - žlabom (I, miesto III) 2h.
S. Szpor, 5. 8. 1958

Vľavo od Groszovej cesty č.9, ktorá vedie žlabom je ďalší ľavý žlab oddelený nevýrazným rebierkom. Nástup na tomto rebierku, puklinami na trávnik, z neho traverz do ľavého žlabu a ním hore. Vyššie po rebierkach a žliabkami na hrebeň a vpravo na vrchol.