11. Pilierom priamo (V) 3h
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

11. Pilierom priamo (V) 3h
K. Glazek, J. Jankowski, 27. 6. 1969

Pravý pilier Kozej steny má asi 200 metrov a vypína sa priamo nad Nižným Wahlenbergovým plesom. Nástup hranou piliera, pri žlabe 30 m dohora (IV) na trávnatú policu, nad ktorou je pilier previslý. Niekoľko metrov doprava a potom puklinou šikmo vľavo hore (V) na ostrie piliera už nad previslým miestom. Ďalej priamo ostrím pekným lezením 80m (III) až pod pod previslý skalný zub, ktorý obchádzame z pravej strany. Potom znovu priamo hranou (jedno miesto IV) až na preurešenie steny a potom menej strmým terénom ešte asi 80m na vrchol.