10. Pilier (V+) 3,5h
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

10. Pilier (V+) 3,5h
R. Fadrný, P.Koubek, 31. 3. 1973.

Na rozdiel od poľskej cesty pilierom (č.11). Táto cesta vedie vľavo od hrany, zatiaľ čo poľská cesta priamo ostrím s obchádzaním niekoľkých miest vpravo od ostria. Prvovýstupcovia použili 11 skôb, pod previskom v nástupe našli starú zlaňovaciu skobu a na 4. stanovišti zanechali skobu. Pre lámavý terén je cesta vhodnejšia na zimu.