2. Kozí zárez - komín (V-, A1 RP 6-) 3h
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

2. Kozí zárez - komín (V-, A1 RP 6-) 3h
R.Pelka, Z.Prusisz, 28. 7. 1971
1 opak. K. Lang W. Rogozinski, júl 1974, voľne 6-.
1 zima: J. Jurečka, J. Michalko, V. Tatarka, 10. 1. 1990 4,5 hod.(V), priložený obrázok je skenované historické foto - prvej zimy - Výlez do zárezu (zaslal J. Jurečka)

Opis: V stenu Kozej steny pretína výrazný komín spadajúci z Kozieho rohu do údolia, niekoľko desiatok metrov vpravo od ústia žľabu z Ostrého zárezu. Komínom 2 dĺžky lana do kotlíka (III-IV) Potom pravou stenou výšvihu (A1, RP6-) do komína a ďalej vľavo na balkónik z ľavej strany. Potom dnom komína 2 dĺžky priamo hore (miestami V). Potom už ľahko trávnatým terénom na Kozí zárez a doprava na vrchol.