18. Štôlska Štrbina (CH-I) 1 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

18. Štôlska Štrbina (CH-I) 1 h.
K. Koziczinski, vodca J. Breuer, 27. 7. 1904. Info: AP-V/63

Popis:Z Lávky Končistej sutinovým úbočím ľahko hore, nakoniec krátkym ľahkým žľabom na štrbinu. Zima na snehu.