15. Prostredná Končistá - pilier (IV-V) 4 h.
Route description: At the moment only in SK language, sorry, You can use chrome&translation

15.Kahulská vežička - pilier (IV-V) 4 h.
J. Dostál, J. Krištúfek, 4.8.1954. Info: AP-V/55

Popis: Pilierom steny na Kahulskú vežičku. - Nástup do mokrého žľabu asi 40 metrov vpravo od najnižšieho výbežku steny do sutinoviska. Dve dlžky lana pravou stranou žľabu pod zvislé platne, stáčajúce žľab doľava. Vľavo asi tri dĺžky lana zo začiatku platňami, neskoršie skalou na trávnatú lávku. Po nej traverz vpravo asi 40 metrov ku žľabu. Od okraja žľabu cez nevýrazný komín priamo hore pod platňu s výraznými škárami. Platňu obchádzame vpravo zárezom, prechádzajúcim v komín a ďalej až na trávnatú lávku. Po nej vľavo tri metre a škárou stredom platne pod metrový previsnutý zlom. Pod zlomom traverz vľavo a ďalej trávnatým terénom kolmo hore priamo pod rebro. Stredom rebra v rozorvanom a miestami previsnutom teréne na Kahulskú vežičku v severnom hrebeni a ním na vrchol.

15a. Vyrovnávajúci variant pod Lávkou Končistej (V, A0) 1:20 h.
M. Hutlák-Felong, Mačko-M. Gally, Köhler st.-Köhler ml.,6.8.1975.
1. priestup:J.Gurník, L.Sochor 26.8.1978

Po vylezení troch dĺžok v pôvodnej ceste (č.15) dôjdeme na trávnatú plošinu. Z nej táro cesta traverzuje asi 60m napravo, variant vedie priamo v záreze platňovitej steny. Pekné lezenie v pevnej skale.